Life at Dat Bike

Our Culture 

Mission - Sứ mệnh

 

Chuyển đổi tất cả xe máy xăng ở Việt Nam và Đông Nam Á sang xe điện.

Convert all gasoline motorbikes in Vietnam and Southeast Asia to electric.

Core values - Giá trị cốt lõi

 

Minh bạch - Transparency

Quyết liệt - Bias for action


Our Benefits

Làm việc tại Dat Bike có gì hấp dẫn?